ABCD bygg

HÄR KAN DU NÅ OSS

RING OSS  031-870150  MAILA OSS  info@abcdbygg.se  BESÖK OSS  Göteborgsvägen 30 433 60 Sävedalen

Hem

Välkommen till ABCD bygg


Välkommen att kontakta oss!

Varje uppdrag är unikt och varje byggnad har sin karaktär. Vi på ABCD bygg kan med vårt engagemang, vår erfarenhet och kunskap samordna och styra projekten, så att en god kvalité och bra miljö erhålls genom hela processen.

ABCD bygg bedriver byggverksamhet med tillhörande markarbeten samt el- och vvs-installationer inom om-, till-, och nybyggnation.

Vi bygger med kunskap.

Våra ledord

KOMPETENS

ÄRLIGHET

VARSAMHET

Med vårt ledningssystem och samlade databas säkerställer vi att projekten blir genomförda i enlighet med de krav vi gemensamt har kommit överens om.

Våra medarbetares erfarenhet och kompetens kombinerat med vårt stora kontaktnät av tillförlitliga projektörer, underentreprenörer och leverantörer möjliggör ett byggprojekt baserat på kunskap

Vi är ett företag man kan lita på och ett av våra mål är att bygga  långsiktiga förhållande med våra kunder och samarbetspartners.

Vi har ett väl utvecklat kvalitetssystem som minimerar avvikelser och gör så att de upptäcks, dokumenteras och kan åtgärdas.

Noggrann ekonomisk redovisning möjliggör ett förtroendefullt samarbete.

Med omtanke om våra medmänniskor ansvarar vi för att projekten genomförs på ett varsamt och miljömässigt hållbart sätt.

Vi är stolta över att som totalentreprenörer genomfört projekt där vi har certifierat husen enligt Sweden Green Building Council, miljöklass GULD. Att skapa en säker arbetsmiljö är en självklarhet för oss.

© ABCD bygg 2015

OK

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.