ABCD bygg

HÄR KAN DU NÅ OSS

RING OSS  031-870150  MAILA OSS  info@abcdbygg.se  BESÖK OSS  Göteborgsvägen 30 433 60 Sävedalen

Hem

Välkommen till ABCD bygg

​

Välkommen att kontakta oss!

Varje uppdrag är unikt och varje byggnad har sin karaktär. Vi på ABCD bygg kan med vårt engagemang, vår erfarenhet och kunskap samordna och styra projekten, så att en god kvalité och bra miljö erhålls genom hela processen.

ABCD bygg bedriver byggverksamhet med tillhörande markarbeten samt el- och vvs-installationer inom om-, till-, och nybyggnation.

Vi bygger med kunskap.

Byvädersgången

Totalentreprenaden omfattar byggnation av två nya förskolor, två byggnader

med samma utseende och lösningar. 

Huvuddel 1 är Byvädersgångens 

förskola. Respektive förskola innehåller sex avdelningar med plats för 108 barn samt tillagningskök.

​

Vi projekterar förskolorna samtidigt och har med oss samma UE i båda projekt. Vår förhoppning då är att få en smidigare resa i byggnationen av Lilla Solstrålen

​

Förskolan är belägen i Sjumilaparkens östra del i Biskopsgården. Stora mängder berg har sprängts och fraktats bort. Detta med en extra noggrannhet då fiber och VA ledningar legat nära. Förskolan beräknas vara inflyttningsklar hösten 2016.

FAKTA

​

ENTREPRENADFORM:

Totalentreprenad

​

YTA:

1323 m2

​

PLATS:

Biskopsgården

​

BYGGHERRE:

Göteborg Stad Lokalförvaltningen

© ABCD bygg 2015

OK

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.