ABCD bygg

HÄR KAN DU NÅ OSS

RING OSS  031-870150  MAILA OSS  info@abcdbygg.se  BESÖK OSS  Göteborgsvägen 30 433 60 Sävedalen

Hem

Välkommen till ABCD bygg

​

Välkommen att kontakta oss!

Varje uppdrag är unikt och varje byggnad har sin karaktär. Vi på ABCD bygg kan med vårt engagemang, vår erfarenhet och kunskap samordna och styra projekten, så att en god kvalité och bra miljö erhålls genom hela processen.

ABCD bygg bedriver byggverksamhet med tillhörande markarbeten samt el- och vvs-installationer inom om-, till-, och nybyggnation.

Vi bygger med kunskap.

Fjärdingsgatans förskola

Utförandeentreprenad omfattar byggnation av en förskola samt komplementbyggnad.

Här bygger vi Fjärdingsgatans förskola, 8 avdelningar för att möta det ökade behovet av förskoleplatser i Lundby. Förskolan byggs som en del av det nya Flunsåsstråket. Under tiden finns en tillfällig förskola som rivs och omvandlas till parkområde när den nya förskolan står kvar. Förskolan byggs i två plan med tillagningskök och en lokalarea på ca 1500kvm.

FAKTA

​

ENTREPRENADFORM:

Utförandeentreprenad

​

YTA:

1500 m2

​

PLATS:

Lundby

​

BYGGHERRE:

Göteborg Stad Lokalförvaltningen

​

TIDPLAN:

Byggstart dec 2018,

inflyttning april 2020

© ABCD bygg 2015

OK

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.