ABCD bygg

HÄR KAN DU NÅ OSS

RING OSS  031-870150  MAILA OSS  info@abcdbygg.se  BESÖK OSS  Göteborgsvägen 30 433 60 Sävedalen

Hem

Välkommen till ABCD bygg

​

Välkommen att kontakta oss!

Varje uppdrag är unikt och varje byggnad har sin karaktär. Vi på ABCD bygg kan med vårt engagemang, vår erfarenhet och kunskap samordna och styra projekten, så att en god kvalité och bra miljö erhålls genom hela processen.

ABCD bygg bedriver byggverksamhet med tillhörande markarbeten samt el- och vvs-installationer inom om-, till-, och nybyggnation.

Vi bygger med kunskap.

Hovåsskolan

Nybyggnad i ett plan med tillagningskök för ca 1000 portioner och matsal samt rum för teknik och återvinning.

Anpassning/återställning av utemiljön samt omläggning av befintlig VA-anläggning. 

Rivning av befintlig kök- och matsalsbyggnad och intilliggande komplementbyggnader.

Projektet ingår i BELOKs ”Energieffektiva storkök” i regi av Länsstyrelsen i Västra Götaland och är ett utvecklingsprojekt att med känd teknik energieffektivisera nybyggda och ombyggda storkök.

Målet är att minska energianvänd- ningen med ca 50 % jämfört med motsvarande befintliga kök.

FAKTA

​

ENTREPRENADFORM:

Generalentreprenad

​

YTA:

800 m2

​

PLATS:

Hovås

​

BYGGHERRE:

Göteborgs Stad

Lokalförvaltningen

© ABCD bygg 2015

OK

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.