ABCD bygg

HÄR KAN DU NÅ OSS

RING OSS  031-870150  MAILA OSS  info@abcdbygg.se  BESÖK OSS  Göteborgsvägen 30 433 60 Sävedalen

Hem

Välkommen till ABCD bygg

​

Välkommen att kontakta oss!

Varje uppdrag är unikt och varje byggnad har sin karaktär. Vi på ABCD bygg kan med vårt engagemang, vår erfarenhet och kunskap samordna och styra projekten, så att en god kvalité och bra miljö erhålls genom hela processen.

ABCD bygg bedriver byggverksamhet med tillhörande markarbeten samt el- och vvs-installationer inom om-, till-, och nybyggnation.

Vi bygger med kunskap.

Affärsidé

ABCD bygg

Vi skall vara en engagerad samarbetspartner som med kompetens och effektivitet leder byggprojekt från idé till färdig lösning.

ABCD bygg är ett väletablerat byggföretag som verkat i Göteborgsregionen sedan 1991.

Bolaget ägs av Johan Sjölund.

Med stort engagemang och nytänkande utvecklas företaget kontinuerligt.

​

Vi har under senare år fokuserat på att själva projektera och genomföra projekten för våra

beställare. Medarbetare utbildas fortlöpande för att erhålla rätt kompetens så att vi kan erhålla

en trygg och säker arbetsmiljö och på ett effektivt sätt leverera projekt med god kvalité.

​

Gedigen hantverkartradition och god kvalitet sätts i fokus genom hela byggprocessen.

Vi är idag 27 personer anställda i bolaget, varav 20 stycken är hantverkare, alla med yrkesbevis.

Vår låga personalomsättning vittnar om trivsel och hög kompetens.

Vi utför nybyggnation, renovering, om- och tillbyggnad i alla entreprenadformer.

Vi vänder oss till bostadsrättsföreningar, privata fastighetsbolag samt ägare och

förvaltare av offentliga och kommersiella fastigheter.

ABCD bygg arbetar enligt Sverige Byggindustriers ledningssystem för kvalité, miljö

och arbetsmiljö benämnt POVEL, motsvarande ISO 9001, ISO 14001 samt AFS 2001:1 

Vi projekterar och bygger med kunskap.

Välkommen att kontakta oss på ABCD bygg för ett framtida samarbete.

© ABCD bygg 2015

OK

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.