ABCD bygg

HÄR KAN DU NÅ OSS

RING OSS  031-870150  MAILA OSS  info@abcdbygg.se  BESÖK OSS  Göteborgsvägen 30 433 60 Sävedalen

Hem

Välkommen till ABCD bygg

​

Välkommen att kontakta oss!

Varje uppdrag är unikt och varje byggnad har sin karaktär. Vi på ABCD bygg kan med vårt engagemang, vår erfarenhet och kunskap samordna och styra projekten, så att en god kvalité och bra miljö erhålls genom hela processen.

ABCD bygg bedriver byggverksamhet med tillhörande markarbeten samt el- och vvs-installationer inom om-, till-, och nybyggnation.

Vi bygger med kunskap.

Esperantoplatsen

Skogome

Projektering och bygg-nation av en ny skola med integrerad gymnastiksal skall byggas på Skogomeskolans tomt.

Befintliga skolan rivs inom 

projektet.

Diseröd

Entreprenaden består av nybyggnation av en förskola med 6 avdelningar i två plan. Byggnaden ska uppfylla Guldklass i enlighet med Miljöbyggnad

Fjällbo förskola

Totalentreprenaden omfattar projektering och byggnation av förskola sex avdelningar med plats för 108 barn samt tillagningskök och utvändig lekgård

© ABCD bygg 2015