ABCD bygg

HÄR KAN DU NÅ OSS

RING OSS  031-870150  MAILA OSS  info@abcdbygg.se  BESÖK OSS  Göteborgsvägen 30 433 60 Sävedalen

Hem

Välkommen till ABCD bygg

​

Välkommen att kontakta oss!

Varje uppdrag är unikt och varje byggnad har sin karaktär. Vi på ABCD bygg kan med vårt engagemang, vår erfarenhet och kunskap samordna och styra projekten, så att en god kvalité och bra miljö erhålls genom hela processen.

ABCD bygg bedriver byggverksamhet med tillhörande markarbeten samt el- och vvs-installationer inom om-, till-, och nybyggnation.

Vi bygger med kunskap.

Sisjövägens förskola

Projektering och byggnation av ny förskola med tillagningskök och utvändig lekgård. Förskolan innehåller sex avdelningar fördelat på två plan

Skogome

Projektering och bygg-nation av en ny skola med integrerad gymnastiksal skall byggas på Skogomeskolans tomt.

Befintliga skolan rivs inom 

projektet.

Diseröd

Entreprenaden består av nybyggnation av en förskola med 6 avdelningar i två plan. Byggnaden ska uppfylla Guldklass i enlighet med Miljöbyggnad

Fjällbo förskola

Totalentreprenaden omfattar projektering och byggnation av förskola sex avdelningar med plats för 108 barn samt tillagningskök och utvändig lekgård

Fjärdingsgatans förskola

Här bygger vi Fjärdings-gatans förskola 8 avdel-ningar för att möta det ökade behovet av förskoleplatser i Lundby. Förskolan byggs som en del av det nya

Vinlandsgatans Förskola

Här bygger vi Vinlands-gatans förskola för att möta det ökade behovet av förskoleplatser i Lundby. Förskolan byggs för tre avdelningar i två plan

© ABCD bygg 2015

OK

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.