ABCD bygg

RING OSS  

031-870150  

MAILA OSS 

info@abcdbygg.se  

BESÖK OSS  

Göteborgsvägen 30 

433 60 Sävedalen

Berghultsskolan

Torpskolan

Time4Padel

Örtugsgatan

Örtugsgatan, Kvibergs-ängar och Rambergstadens förskolor går alla under samma totalentreprenad, där Örtugsgatan och Kvibergsängar delar utformning

Rambergsstaden

Kvibergs ängar

Örtugsgatan, Kvibergs-ängar och Rambergstadens förskolor går alla under samma totalentreprenad, där Örtugsgatan och Kvibergsängar har samma utformning

Totalentreprenaden Rambergstadensförskola omfattar byggnation av en förskola samt två komplementbyggnader

Berguven förskola

Byggnation av en ny förskola på 4 avdelningar fördelat på två plan med plats för 72 barn och ett tillagningskök

Norra Fiskebäcksvägen

Projektet omfattar nybyggnation av ett boende med särskild service (BmSS) om sex lägenheter med tillhörande personal-, teknik- och

Herrgårdsskolan

Befintliga byggnaden hus F kommer få en invändig ombyggnad, samt en tillbyggnad från norra gaveln

Ugglum

Ugglumsskolan och en nyproduktion för musikundervisning. Skolan är ett enplans hus med en vacker skivfasad i olika röda toner. ..

Merkurius

Merkuriusgatans Förskola är en totalentreprenad. Det är en nybyggnad av en sex avdelningars förskola med tillagningskök

Nordtag förskola

Entreprenaden omfattar en ny förskola i två plan dimensionerad för ca 180 barn med eget tillagningskök. Arbetena innefattar

© ABCD bygg 2020

OK

Denna webbplats använder cookies. Klicka här för att se vår policy.