ABCD bygg

RING OSS  

031-870150  

MAILA OSS 

info@abcdbygg.se  

BESÖK OSS  

Göteborgsvägen 30 

433 60 Sävedalen

Hem

Ryaskolan

FAKTA


ENTREPRENADFORM:

Utförandeentreprenad


YTA:

2000 km2


PLATS:

Biskopsgården


BYGGHERRE:

Lokalförvaltningen

Göteborgs Stad

Ryaskolan är idag en F-9 skola men ska bli en F-6 skola. Skolan består av tre separata byggnader, hus A, B och C, och ska nu kompletteras med en nybyggnad innehållande storkök och matsal på plan 1, skollokaler på plan 2 och teknikrum på vinden. 

På sikt ska även de befintliga husen anpassas och byggas om. Ny- och ombyggnadsarbetena genomförs i efter varandra följande etapper där varje etapp är en egen fristående entreprenad. 

Denna entreprenad avser nybyggnad av hus G och H (AV-hus) med dess tekniska installationer samt yttre miljö. Total yta är ca 2 000 kvm BTA.

Yttre miljö omfattar ny angöring till hus G med infart från Snövädersgatan och utfart till Erik Väderhatts gata samt komplettering av skolgård med terrängrappor, ramper, trapphiss, stödmurar och vissa lekytor.

© ABCD bygg 2023

Denna webbplats använder cookies. Klicka här för att se vår policy.

OK