ABCD bygg

HÄR KAN DU NÅ OSS

RING OSS  031-870150  MAILA OSS  info@abcdbygg.se  BESÖK OSS  Göteborgsvägen 30 433 60 Sävedalen

Hem

Välkommen till ABCD bygg

​

Välkommen att kontakta oss!

Varje uppdrag är unikt och varje byggnad har sin karaktär. Vi på ABCD bygg kan med vårt engagemang, vår erfarenhet och kunskap samordna och styra projekten, så att en god kvalité och bra miljö erhålls genom hela processen.

ABCD bygg bedriver byggverksamhet med tillhörande markarbeten samt el- och vvs-installationer inom om-, till-, och nybyggnation.

Vi bygger med kunskap.

Ellen Keyskolan

Ett partnering projekt där vi tillsammans med Lokalförvaltning  har renoverat och byggt nytt för en två parallells F-6 skola för 380 elever.

Vi lyckades tillsammans få fram en mycket uppskattad skola under ett pressat tidschema

​

Den befintliga byggnaden, byggd 1971, totalrenoverades med upprustning av fasad och tak, nya fönster och dörrar, nya innerväggar, ytskikt, inredning och helt nya installationer.

Lokalerna innehåller expedition, undervisningslokaler. Den äldre gymnastikhallen byggdes om till trä- och syslöjd.

​

Nybyggnaden inrymmer storkök, matsal, bibliotek, musikrum och idrottshall. Det finns också utrymmen för personal med pausrum och arbetsplatser.

​

En ny parkering och skolgård anpassad efter skolans behov och den nya huskroppen har anlagts.

Skolgården består av både naturmark och bearbetade ytor, med lekutrustningar som tex en linbana och klättervägg.

FAKTA

​

ENTREPRENADFORM:

Partnering

​

YTA:

Ombyggnad 2700 m2

Nybyggnad 2600 m2

​

PLATS:

Backa

​

BYGGHERRE:

Göteborg Stad

Lokalförvaltningen

© ABCD bygg 2015

OK

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.