ABCD bygg

HÄR KAN DU NÅ OSS

RING OSS  031-870150  MAILA OSS  info@abcdbygg.se  BESÖK OSS  Göteborgsvägen 30 433 60 Sävedalen

Hem

Välkommen till ABCD bygg

​

Välkommen att kontakta oss!

Varje uppdrag är unikt och varje byggnad har sin karaktär. Vi på ABCD bygg kan med vårt engagemang, vår erfarenhet och kunskap samordna och styra projekten, så att en god kvalité och bra miljö erhålls genom hela processen.

ABCD bygg bedriver byggverksamhet med tillhörande markarbeten samt el- och vvs-installationer inom om-, till-, och nybyggnation.

Vi bygger med kunskap.

Göteborgs Universitet

Huvudbyggnaden är idag klassad som statligt byggnadsminne.   ABCD bygg har under flera omgångar varit här och byggt om, renoverat och skapat moderna funktionella lokaler i huset som invigdes 1907.

Tillgänglighets anpassningar, nya rumsbildningar och delvisnya installationssystem har installerats. Synliga delar såsom golv, dörrar, lister har återanvänts eller nytillverkats i gammal stil.

Utmaningen har också varit att utföra dessa omfattande arbeten med pågående verksamhet.

FAKTA

​

ENTREPRENADFORM:

Totalentreprenad

​

PLATS:

Vasaparken

​

BYGGHERRE:

Statens Fastighetsverk

© ABCD bygg 2015

OK

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.