ABCD bygg

HÄR KAN DU NÅ OSS

RING OSS  031-870150  MAILA OSS  info@abcdbygg.se  BESÖK OSS  Göteborgsvägen 30 433 60 Sävedalen

Hem

Välkommen till ABCD bygg

​

Välkommen att kontakta oss!

Varje uppdrag är unikt och varje byggnad har sin karaktär. Vi på ABCD bygg kan med vårt engagemang, vår erfarenhet och kunskap samordna och styra projekten, så att en god kvalité och bra miljö erhålls genom hela processen.

ABCD bygg bedriver byggverksamhet med tillhörande markarbeten samt el- och vvs-installationer inom om-, till-, och nybyggnation.

Vi bygger med kunskap.

Sälöfjordsgatans Förskola

Arkitekturen skall knyta an till den befintliga 50- tals bebyggelsen så därför har huskroppen delats upp i 3 delar som sammanbinds med stora glaspartier.

En förskola i två våningar för 5 avdelningar med tillhörande personalutrymmen och tillagningskök. Fristående hus byggdes för återvinning, barnvagnsförråd och lekförråd.

Den utvändiga lekgården försågs med ett stort skärmtak för sol och regnskydd. Naturmarken med belyst pulkabacke smälter in fint i anslutning till Wartagården

FAKTA

​

ENTREPRENADFORM:

Totalentreprenad

​

YTA:

1300 m2

​

PLATS:

Kyrkbyn, Hisingen

​

BYGGHERRE:

Göteborgs Stad

Lokalförvaltningen

© ABCD bygg 2015

OK

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.