ABCD bygg

RING OSS  

031-870150  

MAILA OSS 

info@abcdbygg.se  

BESÖK OSS  

Göteborgsvägen 30 

433 60 Sävedalen

Hem

En av utmaningarna i detta projekt var att huset skulle byggas, delvis nedsprängt i berget, mitt inne i ett bostadsområde. Beställaren vände sig till oss på ABCD bygg och vi tog gemensamt fram en handlingsplan för hur projektet skulle bedrivas vad gäller logistik och ekonomi.

Väggarna består av prefabricerade sandwich betongelement och taket av håldäcksplattor med överliggande isolering och sist ett sedumtak. Golvvärme och styrning för ventilation och belysning bidrar till en låg driftskostnad.

Lekgården anpassades efter befintliga markförhållanden där berg i dagen blev en del av lek ytan. Ny infartsväg gjordes också i samband med projektet.

Väderbodarnas förskola

FAKTA


ENTREPRENADFORM:

Samverkansentreprenad


YTA:

1300 m2


PLATS:

Biskopsgården


BYGGHERRE:

Göteborgs Stad

Lokalförvaltningen

© ABCD bygg 2023

OK

Denna webbplats använder cookies. Klicka här för att se vår policy.