ABCD bygg

HÄR KAN DU NÅ OSS

RING OSS  031-870150  MAILA OSS  info@abcdbygg.se  BESÖK OSS  Göteborgsvägen 30 433 60 Sävedalen

Hem

Välkommen till ABCD bygg

​

Välkommen att kontakta oss!

Varje uppdrag är unikt och varje byggnad har sin karaktär. Vi på ABCD bygg kan med vårt engagemang, vår erfarenhet och kunskap samordna och styra projekten, så att en god kvalité och bra miljö erhålls genom hela processen.

ABCD bygg bedriver byggverksamhet med tillhörande markarbeten samt el- och vvs-installationer inom om-, till-, och nybyggnation.

Vi bygger med kunskap.

Väderbodarnas förskola

En av utmaningarna i detta projekt var att huset skulle byggas, delvis nedsprängt i berget, mitt inne i ett bostadsområde. Beställaren vände sig till oss på ABCD bygg och vi tog gemensamt fram en handlingsplan för hur projektet skulle bedrivas vad gäller logistik och ekonomi.

Väggarna består av prefabricerade sandwich betongelement och taket av håldäcksplattor med överliggande isolering och sist ett sedumtak. Golvvärme och styrning för ventilation och belysning bidrar till en låg driftskostnad.

Lekgården anpassades efter befintliga markförhållanden där berg i dagen blev en del av lek ytan. Ny infartsväg gjordes också i samband med projektet.

FAKTA

​

ENTREPRENADFORM:

Samverkansentreprenad

​

YTA:

1300 m2

​

PLATS:

Biskopsgården

​

BYGGHERRE:

Göteborgs Stad

Lokalförvaltningen

© ABCD bygg 2015

OK

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.